Menü
 
Idézetek
 
Érdemes megnézni:
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Bizonyságtételek
Bizonyságtételek : Isten felhívása megtérésre, békére, szeretetre!

Isten felhívása megtérésre, békére, szeretetre!

Kun Sándorné  2009.07.06. 23:20


ISTEN FELHÍVÁSA MEGTÉRÉSRE, BÉKÉRE, SZERETETRE!


„Most azért mondd meg Júda férfiainak és Jeruzsálem lakóinak, hogy ezt mondja az ÚR: Én most veszedelmet készítek, és tervet szövök ellenetek! Térjetek meg azért mindnyájan gonosz útjaitokról, jobbítsátok meg útjaitokat és tetteiteket!” Jeremiás 18,11


Mit jelent a megtérés?

Megváltozás, a jó felé fordulás, megváltás, megújulás.
Isten, amíg földi életünket éljük, arra vár, hogy a jóra törekedjünk. A rosszat el kell hagyni, a bűnt le kell vetkezni. Amikor elhatározza, hogy itt e földön véget ér pályafutásunk, akkor Ő azt a lelket, amit belénk lehelt, visszaveszi és meg kell állni az Ő ítélőszéke előtt. Neki tartozunk számadással, hogy mit tettünk életünk szakaszán, mennyi jót vagy rosszat.

Ámosz 5, 14-15: „A jóra törekedjetek, ne a rosszra, akkor életben maradtok, és veletek lesz az ÚR, a Seregek Istene - ahogy mondogatjátok. Gyűlöljétek a rosszat, szeressétek a jót, szerezzetek érvényt a törvénynek a kapuban! Talán megkegyelmez József maradékának az ÚR, a Seregek Istene.”

A testünk a földbe kerül, de a lelkünk felszáll Istenhez, ha akarjuk, ha nem.
Vannak, akik nem hisznek Istenben, ha hiszünk, ha nem, Ő akkor is bennünk él, hiszen az Ő teremtményei vagyunk. Ő alkotott, Ő formált.
Mikor világra jön az ember, Isten a lelkét bele leheli, de mivel Ádám és Éva megszegték Isten parancsát, így bennünk él a jó lelki és a rossz testi. Isten végig kísér egész életen át, hiszen bennünk él, nem tudjuk levetkezni, mint egy ruhát. Ő mindent tud rólunk, személy szerint ismer minket, hiszen Ő teremtett bennünket. Ismeri szívünk rejtett dolgait, minden cselekedetünk nyilván van előtte. Magunknak hazudhatunk, embereknek is, de Neki nem.

„Az Úr félelme a bölcsesség kezdete.” Ő ad életet mindnyájunknak. 5 Mózes 32,39:”Lássátok be, hogy csak én vagyok, nincsen Isten rajtam kívül! Én adok halált s életet, összezúzok és gyógyítok, nincs ki megmentsen kezemből.”

Manapság túlságosan sokat foglalkozunk a cigánykérdéssel, rossz irányban. Mit mondott erről Isten?
Ő embert teremtett a földre és nem cigányt, magyart, lengyelt, románt…, hanem embert, hogy szeretetben és békében éljenek egymás mellett.

Ézsaiás 45, 9-12: „Jaj annak, aki perbe száll alkotójával, bár csak egy a földből készült cserépedények között! Mondhatja-e formálójának az agyag: Mit csinálsz? És a készítmény ezt: Nem ügyes a kezed? Jaj annak, aki ezt mondja apjának: Miért nemzettél? - és anyjának: Miért vajúdtál velem?! Ezt mondja az ÚR, Izráel Szentje és alkotója: Kérdőre akartok vonni fiaimat illetően? Parancsolni akartok kezem munkájában? Én alkottam a földet, és én teremtettem rá embert. Az én kezem feszítette ki az eget, minden serege az én parancsomra állt elő.”


Nézzük meg milyen világot élünk!

Hitetlen – nem hisz Istenben
Reménytelen – nem lát kiutat abból, amibe van
Szeretetlen – nem szereti felebarátját


Nézzük meg, mit nevezünk családnak!

A család – apa, anya, gyerekek. Nem két nő, nem két férfi, mert mostanság már nem vagyunk tisztában azzal a fogalommal, hogy család.
A családokban a házastársak nem tisztelik egymást, az apa jobbra húz, az apa balra, a gyerek pedig csak elvan, tehetetlenek, elkallódnak. Van-e előre haladás az ilyen családban. Szerintem nincs. A két fél azon vitázik, hogy kinek van igaza, és azt mondja azért is megmutatom, úgy sem az lesz amit te akarsz, és ez viszálykodáshoz vezet. És nem haladnak sehová, egyhelyben topognak, vagy még rosszabb helyzetbe kerülnek. Ez van az országban is. Abban a családban ahol szeretet, megértés, béke van, mindent megbeszélnek, egyetértés van. Van-e előrehaladás? Van.


Nézzük meg az ország helyzetét!

Van jobb oldal és van baloldal és benne a polgárok. Az egyik jobbra húz, a másik balra. Van-e előrehaladás? Nincs.
Van három réteg:
Felsőréteg – nagyon jól él, hiszen milliókat keres
Középréteg – csak megél
Alsóréteg – csak tengődik
Az alsóréteg a megélhetésért el kezd lopni, de mi van azokkal, akik nem a megélhetésért lopnak, mert az megvan nekik. Ellopják az ország vagyonát, elherdálják, kirabolják a nincstelent.
Isten törvényében a tízparancsolatban le van írva, felhívja minden embert a törvény betartására. „NE lopj! Ne ölj!”
Sorolom tovább a társadalmi igazságtalanságot. Az orvosokat Isten tudással megajándékozta, hogy embereket gyógyítsanak, meg is kapják a fizetést érte, de elvárják a hálapénzt. Hálásak csak Istennek lehetünk. Elveszik a szegényektől a pénzt, hogy ők meggazdagodjanak. Ugyan ezeket elmondhatjuk a bírókról, ügyvédekről. Sőt tudomásuk van arról, hogy a vádlott bűnös, de pénzért cserébe felmentik.
Papok között is vannak olyanok, akik visszaélnek Isten jóságával.
Látnokok, varázslók, akik Isten nevében gyógyítanak pénzért, és még sorolhatnám tovább.

Ámosz 5, 10-13: „Gyűlölik azt, aki dorgálni mer a kapuban, és utálják, aki megmondja az igazat. Mivel ti kihasználjátok a nincstelent, és gabonaadót szedtek tőle, ezért bár faragott kőből építettetek házakat, nem fogtok bennük lakni, bár gyönyörű szőlőket ültettetek, nem isszátok azok borát. Tudom, hogy milyen sok a bűnötök, és mily nagyok vétkeitek: sanyargatjátok az igazat, elfogadjátok a megvesztegetést, elnyomjátok a szegényeket a kapuban. Ezért hallgat most az okos, mert gonosz idő ez!”

Isten jóságával nem lehet visszaélni, ezen el kell gondolkodni. Ha visszaélünk, akkor féljünk, mert méltón viseli a fegyvert.

Példabeszédek 5, 21-23: „Miért mámorosodnál meg, fiam, a más asszonyától, miért ölelnéd idegen asszony keblét? Mert az ÚR látja az ember útjait, és figyeli minden lépését. Saját bűnei fogják meg a bűnöst, és saját vétkei kötözik meg. Meghal az ilyen, mert nem fogadta meg az intést, és a sok bolondság megmámorosította.”
Jeremiás 17, 9-13: „Csalárdabb a szív mindennél, javíthatatlan; ki tudná kiismerni?! Én, az ÚR vagyok a szívek vizsgálója, a lelkek megítélője, mindenkivel úgy bánok, ahogyan élete és tetteinek a gyümölcse szerint megérdemli. Aki törvénytelenül gyűjt gazdagságot, olyan, mint a madár, amely idegen tojásokon ül. Élete derekán itt kell hagynia, és a végén bolondnak tartják. Ó, dicső trónus, kezdettől fogva felséges a hely, hol szentélyünk van! URam, te vagy Izráel reménysége, megszégyenülnek mind, akik elhagynak téged. A tőled elpártolók nevét a porba írják, mert elhagyták az URat, a folyóvíz forrását.”

A mi országunk:

Hitetlen, Isten nélküli.
Van jobb oldal, van bal oldal, és benne a polgárok, akik már csalódtak ebben is, abban is, tanácstalanok. Nem látnak kiutat. Van-e előrehaladás? Nincs.
A politikusok nem arra törekednek, hogy az ország helyzete megváltozzon, hogy összefogjanak, hanem a hatalomért megy a harc, és egyre jobban süllyed a hajó, kilátástalannak látszik a helyzet.
Mindenek felett Isten áll, övé a hatalom égen és földön.
Megszorítások?! Kinek? Akinek már amúgy sincs semmije, nem ott kéne megszorítást kezdeni ahol van valami?! Lassan már középréteg sem lesz, lecsúszik az alsóréteghez a munkanélküliség miatt. A felsőréteg még mindig költekezik, hiába nehéz helyzetben van az ország. 15 millió forintos autó!? Mi az ahhoz képest, hogy egy kereső képes dolgozó egy évben keres 1,5 millió forintot?!
Meg kell keresni a baj okát! Honnan indul ki? A baj oka a hatalomvágy, pénz, gazdagság, paráznaság, hitetlenség, reménytelenség, szeretetlenség, egyszóval gonoszság.

Józsué 3,14-15: „Akkor fölkerekedett sátraiból a nép, hogy átkeljen a Jordánon. A papok vitték a szövetség ládáját a nép előtt. A ládát vivők megérkeztek a Jordánhoz, és a ládát vivő papok lába a folyó szélén belemerült a vízbe. A Jordán medre pedig az aratás idején mindvégig egészen tele volt.”
Ézsaiás 30,9-14: „Bizony engedetlen nép ez, hazug fiak, fiak, de nem akarnak hallgatni az ÚR tanítására. Azt mondják a látóknak: Ne lássatok! - a látnokoknak pedig: Ne a valóságot lássátok! Mondjatok inkább hízelgő dolgokat, lássatok kedvünkre valókat! Hagyjátok abba ezt a módszert, változtassatok ezen az eljáráson! Hagyjatok békét nekünk Izráel Szentjével! Ezért így szól Izráel Szentje: Mivel megvetitek ezt az igét, zsarolásban és csalásban bíztok, ezekre támaszkodtok, azért úgy jártok bűnötökkel, mint a magas kőfal, ha megreped, és megdőlve leomlással fenyeget: bármely pillanatban összedőlhet. Darabokra törik, mint a fazekas korsója, melyet kíméletlenül összetörtek: nem lehet találni törmelékei között akkora cserepet sem, amivel parazsat lehet venni a tűzhelyről, vagy vizet meríteni a tócsából.”

A megoldás három szó: hit, remény, szeretet.

HIT – hiszek Istenben
REMÉNY – van kiút ebből a helyzetből
SZERETET – szeretem felebarátom, embertársam

Ézsaiás 3, 15-18: „Hogy meritek összezúzni népemet, összetörni a nyomorultakat?! - Az ÚRnak, a Seregek URának szava ez. Ezt mondta az ÚR: Mivel Sion leányai büszkélkednek, fejüket fenn hordva, szemükkel kacsingatva járnak, kényeskedve lépegetnek, és lábpereceikkel csilingelnek, ezért kopasszá teszi az Úr Sion leányainak a fejét, és fölnyíratja halántékukat az ÚR. Azon a napon eltávolítja ékszereiket az Úr: a lábpereceket, a napocskákat és holdacskákat.”
Józsué 3,17-18: „Az ÚR szövetségládáját vivő papok ott álltak szilárdan a Jordán száraz medrében. Egész Izráel átkelt, és mindaddig száraz volt a meder, amíg az egész nép mindenestül át nem kelt a Jordánon.”

Vizsgáljuk meg miben élünk most!

Hitetlenség – nem hiszek Istenben
Reménytelenség – nem látok kiutat ebből a helyzetből
Szeretetlenség – nem szeretem embertársamat

Ez mihez vezetett! Le van írva Isten igéjében:

Nehémiás 9,16-17: „A mi őseink azonban gőgösek voltak, nyakaskodtak, és nem hallgattak parancsolataidra. Nem akartak engedelmeskedni, nem emlékeztek csodáidra, amelyeket velük tettél, hanem nyakaskodtak, és makacsságukban arra adták a fejüket, hogy visszatérnek a szolgaságba. De te bűnbocsátó Isten vagy, kegyelmes és irgalmas, hosszú a türelmed és nagy a szereteted, ezért nem hagytad el őket.” és 29-37.

A szeretetlenség egy széles út. Itt lehet lopni, csalni, hazudni, paráználkodni. Mindenféle szenvedélynek élni. Pl. drog, ital, számítógép, játékgép… ami a családokat tönkre teszi. Ez az út egy sötét út, sátáni, a test vágyai, cselekedetei, ami halálba vezet. Ez is meg van írva a Bibliában, Pál levelében:

Galata 5,16-22: „A test cselekedetei azonban nyilvánvalók, mégpedig ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás,bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás; irigység, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlók. Ezekről előre megmondom nektek, amint már korábban is mondtam, akik ilyeneket cselekszenek, nem öröklik Isten országát. A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény.”

Ez a mai világot tükrözi és hazánkat.
Ószövetségi törvény: szemet szemért – fogat fogért.
De Isten egy jobb felől gondoskodott, mivel szereti az embert, elküldte Fiát Jézus Krisztust erre a földre, hogy elhozza a világosságot, szeretetet, békességet. Ez az új szövetség Isten és ember között.
A Krisztusi törvény kimondja: szeresd felebarátodat, szeresd ellenségedet. A nagy parancsolat:

Máté 22,37-39: „„Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és a nagy parancsolat. A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat.”

Krisztus igazsága a szeretetben rejlik. Isten maga a szeretet. Tehát mire van szükségünk? Hitre, reményre, szeretetre.

Hit – hiszek Istenben
Remény – hiszek abban, hogy ez az állapot megváltozik
Szeretet – szeretem embertársamat

Ez a lélek gyümölcse, a keskeny út, amely világos isteni életre vezet.Az igazi béke szeretetben van, ne engedjük magunkat a szolgaságba fogni. Isten felkínálja a megtérés lehetőségét, kegyelme által, hiszen minden ember bűnösnek születik, kegyelemre van szüksége.
Valljuk meg bűneinket, addig, míg tart a kegyelmi idő. Az ember fél a haláltól, de nem a haláltól kell félni, hanem attól, hogy nem kap kegyelmet, mert kegyelemre van szükség először is, hogy ne haljunk meg. A kegyelem életet ad, megment a haláltól.
Ezékiel 18, 21-32 Isten felszólít: térjetek meg, változzatok meg gonosz utaitokból, miért halnátok meg!
Döntést kell hozni milyen világot és országot akarunk. Ne a múlttal foglalkozzunk, hanem a jelennel és a jövővel. El kell dönteni, melyik utat válasszuk: a széleset, amibe most vagyunk, sötét, sátáni, szeretetlen és a halálba visz vagy a keskeny utat, amely világos, isteni, szeretetteljes és életre visz.
Ha azt akarjuk, hogy a világ megváltozzon, akkor először az embereknek kell megváltozniuk.

Ézsaiás 30, 18: „De még vár az ÚR, hogy megkegyelmezhessen, még hallgat, hogy irgalmazhasson. Mert bár ítélő Isten az ÚR, boldogok mindazok, akik benne reménykednek.”

Arra kérek mindenkit, aki azt szeretné, hogy gyereke, unokája békében, szeretetben nőjön fel, az március 15-én ne az utcára menjen tüntetni, mert az erőszak erőszakot szül. Ne a test kívánságát kövessük, ami halálba vezet, hanem a lelkit, ami az életre visz. Ezért Isten házába menjünk, nyíljanak meg a templomok kapui, ajtajai minden ember számára. Imádkozzunk Istenünkhöz a mi Urunkhoz, hogy áldja meg az országot, a világot, kegyelmezzen meg népének.
Nem véletlen az sem, hogy a nagy költőnk Kölcsey első szavát Istenhez intézte. Ő találkozott Istennel és tudta, hogy ezt az országot, világot csak Isten tudja, megmenteni, mert Ő van mindenek felett, hiszen Ő az Úr. Ő teremtette ezt a világot és benne mindeneket.
Ézsaiás 30,19-26

Isten megadja a megtérés lehetőségét. Vigyázzunk, ezzel lehet élni és visszaélni is, ha nem hallgatunk Isten szavára, vigyáznunk kell, nehogy úgy járjunk, mint Sodoma és Gomora. 1 Péter 2 9-12: „Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket; akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok. Szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket: tartózkodjatok a testi vágyaktól, amelyek a lélek ellen harcolnak. Tisztességesen éljetek a pogányok között, hogy ha valamivel rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, a ti jó cselekedeteiteket látva, dicsőítsék Istent a meglátogatás napján.”

Isten igazságát írtam le, mert én nem hazudhatok. A költő szavával kérem az Atyát:
ISTEN ÁLD MEG A MAGYART ÉS A VILÁGOT!
Istené a hatalom és a dicsőség égen és földön.

Isten hogyan fegyelmezi az embert, mert szereti?
Egy egyszerű példa:
Ha egy gyerek jót cselekszik, akkor jutalmazzuk, ha rosszat büntetjük, megdorgáljuk és várjuk a bocsánatkérését. Ugyanígy van ezzel Isten is, a mi Atyánk. Ha jót cselekszünk, jóval fizet, ha rosszat méltán kapjuk a büntetést. Ő figyelmeztet, hogy a jóra törekedjünk.
Kérjük Isten bocsánatát tiszta szívvel és kegyelme által megmenekülhetünk. Ezt mondja Isten: ti csak szátokkal dicsértek engem, de szívetek távol van tőlem. Közeledjetek hozzám és én is közeledek hozzátok, de ha távolodtok én is távolodom és ez pusztuláshoz, halálhoz vezet.
Vigyázzunk Isten figyelmeztető szavára!


Kun Sándorné